logo

RSI: Bruikbare tips bij beginnende RSI/muisarm

Heb je last van een steeds maar terugkerende pijn in je arm? Dan is het goed mogelijk dat je RSI hebt opgelopen tijdens werk of hobby.

RSI is onder te verdelen in vier stadia. We hebben een lijst van symptomen opgesteld per stadium (van beginnend tot vergevorderd). Onze unieke CRT-methode biedt veel patiënten inmiddels goede resultaten qua snelle genezing en volledig herstel.

De RSI Vereniging geeft bruikbare tips zoals:

1. Neem rust, zodat pijn afneemt

2. Blijf bewegen zonder grote inspanning

3. Neem pijnklachten serieus

4. Maak waar nodig aanpassingen in werkomstandigheden

Onze fysiotherapeuten zijn gespecialiseerd in behandeling en advies bij RSI.
Neem vrijblijvend contact op voor advies over snel herstel via 030 242 8190